PERKHIDMATAN

HW Unggul Sedia Berkhidmat.

 

       HW Unggul sentiasa bersedia berkhidmat untuk semua pelanggan. 

 

 

Perkhidmatan yang disediakan.

 

Sentiasa komited dalam berkhidmat demi kepuasan pelanggan kami

221001 – PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT

Perkhidmatan pembersihan bangunan dan pejabat seperti membersihkan bahagian luar dan dalam bangunan pejabat

221002 – MEMBERSIH KAWASAN

Perkhidmatan pembersihan kawasan sekitar seperti penebangan pokok, memotong rumput, pembersihan longkang dan lain-lain

221003 – MENGANGKAT SAMPAH

Perkhidmatan untuk megangkat sampah-sampah dan sisa-sisa buangan untuk dilupuskan di tempat pelupusan sampah.

221006 – MEMBERSIH PANTAI/SUNGAI/TERUSAN/EMPANGAN/TASIK

Perkhidmatan pembersihan kawasan pantai, sungai, empangan atau tasik seperti mengutip sampah, membuang sisa-sisa kumbuhan dan sebagainya

" Kepuasan Pelanggan Keutamaan Kami "